Public Notices

Agendas & Minutes
                                                                                                         
D I S T R I C T   E N G L I S H   L E A R N E R S
A D V I S O R Y   C O M M I T T E E

DELAC Bylaws

English Learner Advisory Committee (ELAC) Manual
Ordenanzas del Comité Consejero Asesor Del Aprendizaje Del Inglés (DELAC)

May 18, 2023

April 20, 2023

March 16, 2023

February 23, 2023

January 19, 2023

November 17th, 2022

June 9th, 2022

May 19th, 2022

April 14, 2022

March 17, 2022 

February 24, 2022

January 27, 2022

December 2, 2021

October 14, 2021

July 15, 2021